• Puntea Rozelor St., No.4 Târgu Secuiesc, Covasna County 525400

Certifications

Condiții de Utilizare a Marcii de Certificare

Imaginile primite sunt mărci de certificare ale RS Cert – Romanian Certification Systems
(denumite în continuare doar ”Logo”) pentru identificarea sistemului de management certificat în conformitate cu standardul specificat in logo. Clientul poate utiliza logo-urile în relațiile comerciale și în mediile de comunicare (de ex. internet, broșuri, publicitate, documente etc.) în conformitate cu următoarele condiții:

  • Logo-urile pot fi utilizate în culorile oferite de RS Cert – Romanian Certification Systems, totuși poate fi folosită orice culoare pentru fundal,
  • Logo-urile pot fi mărite și reduse pastrând lizibilitatea textului – este recomandat sa nu fie utilizate în dimensiune mai mică decât 2.5×2.5 cm (1”x1”),
  • Logo-urile nu vor fi utilizate pe un produs sau ambalaj al unui produs văzut de client sau test de laborator, raport de calibrare sau inspecție sau în orice alt mod care poate fi interpretat că denotă conformitatea produsului,
  • Clientul nu trebuie să utilizeze logo-urile într-un mod derutant,
  • Clientul va modifica toate materialele publicitare, atunci când domeniul de certificare a fost restrâns.

ISO 9001 1

Clientul nu trebuie să utilizeze logo-urile în așa fel încât să sugereze că organismul de certificare certifică un produs, serviciu sau proces. Clientul nu va sugera faptul că certificarea se aplică activităților care sunt înafara domeniului certificării. Orice utilizare sau trimitere care ar putea induce în eroare, va provoca suspendarea imediată a certificării. Într-un astfel de caz, RS Cert – Romanian Certification Systems va avea dreptul să solicite publicarea corecției pe cheltuiala clientului, fără ca acesta să poată solicita despăgubiri pe care acesta le-ar putea suferi. Clientul nu trebuie să utilizeze logo-urile în așa fel încât RS Cert – Romanian Certification Systems și/sau sistemul de certificare să fie discreditat sau să-și piardă încrederea publică. RS Cert – Romanian Certification Systems are dreptul de a solicita despăgubiri cauzate de utilizarea incorectă a logourilor.

În caz de incertitudine, cu privire la utilizarea corectă a logo-urilor sau trimiterii la
certificarea sistemului de management fără afișarea logo-urilor, este recomandată contactarea
directă a RS Cert – Romanian Certification Systems.